Kızılırmak Mh, Ufuk Üniversitesi Cd. No:8/55
(Farilya İş Merkezi 14.Kat) Çankaya/ Ankara
0505 091 60 50
0312 287 88 00
info@drmehmetbektas.com
YAPILAN İŞLEMLER

Tedavi Yöntemleri

• Endoskopik Ultrasonografi

• Özofagus Motilitesi

• Anorektal Motilite

• Kolonoskopi

• İleri Endoskopik Tanı Yöntemleri

• Kromoendoskopi

• Büyütmeli ( Magnifying) Endoskopi

• Enteroskopi

• İleri Endoskopik Tedaviler

• Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR)

• Edoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD)

• Endoskopik Perkutan Gastrostomi ( PEG)

• Endoskopik Retrograd Kolanjiyo- Pankreatografi (ERCP)

• Endoskopik Ultrasonografi Eşliğinde Pankreas Kist Drenajı

• Endoskopik Ultrasonografi  Eşliğinde Mide Varislerinin Tedavisi

• Pankeras Kanserlerinin Endoskopik Ultrasonografi Eşliğinde Tedavisi 

• Argon Plazma Koagulasyon Uygulaması

gastroenterologist
image-layers-mb
mbektas-2-m

Uzmanlık Alanlarında Yapılan İşlemler

mehmetbektas_2

Yapay Zeka (CAD EYE) ile kolonoskopi teknolojisi nedir?

CAD EYE  kalın barsakta polip ve/veya kanserlerin daha kolay yakalanıp, atlanma...

Endoskopik Ultrasonografi Nedir?

Klasik olarak sindirim sistemini değerlendirmede kullanılan endoskoplar ile sadece...

Özofagus Manometrisi

Özofagus yani yemek borusunun motor hastalıklarının tanısında kullanılan bir yöntemdir....

Anorektal Manometri

Anorektal kasların tonusu (hipo yada hiper fonksiyonu) ve Rektum ile anal sfinkter...

Enteroskopi Nedir?

İnce barsakları incelemede kullanılan endoskopik yöntemdir. Standart endoskopi ile...

Sindirim Sistemi Erken Kanserlerinin Endoskopik Tedavisi

Son yıllarda endoskopik muayane yöntemlerinin artması nedeniyle gastrointestinal sistemin...

Endoskopik Mukozal Rezeksiyon Nedir?

Endoskopik mukozal rezeksiyon ( EMR): Sindirim sisteminin ilk iki tabakası yani mukoza ve...

Endositoskopi

Tanım: Endoskopik olarak invivo-mikroskobik incelemedir.Tümör hücreleri canlı olarak...

Sindirim Sisteminin Erken Kanseri Ne Demek?

Sindirim sistemi duvarının yemek borusu ve rektum hariç 5 katmanı vardır. Sindirim...

Sindirim Sisteminin Erken Kanserlerinin Evrelemesi Nasıl Yapılır?

Sindirim sistemi kaynaklı erken kanser varlığı saptanan hastaların endoskopik tedaviye...

Büyütmeli (zoom) endoskopi sistemleri nedir?

Klasik olarak sindirim sistemini değerlendirmede kullanılan endoskoplar ile sadece...

PH metre

Anorektal kasların tonusu (hipo yada hiper fonksiyonu) ve Rektum ile anal sfinkter...

Endoskopik Submukozal Diseksiyon

Endoskopik mukozal rezeksiyon ( EMR): Sindirim sisteminin ilk iki tabakası yani mukoza ve...

Pankreas Kanseri

Özofagus yani yemek borusunun motor hastalıklarının tanısında kullanılan bir yöntemdir....

Tedaviler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve randevu talebi için

 0312 287 88 00