Kızılırmak Mh, Ufuk Üniversitesi Cd. No:8/55
(Farilya İş Merkezi 14.Kat) Çankaya/ Ankara
0505 091 60 50
0312 287 88 00
info@drmehmetbektas.com

Yayımlanan Bildiriler

• Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

E1.     Uzunalimoğlu Ö, Çetinkaya, Yaşa H, Sarıoğlu M, Yavuz Y, Tosun I, Bektaş M,  Beyler AR. Dökmeci A.  “Glukoz metabolizması bozuklukları safra  taşı oluşumunda bir risk faktörü mü?” (sözel).14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Mersin, 28 Eylül-3 Ekim 1997.  The Turkish Journal Of Gastroenterology;8 (Suppl 1), 1997.

E2.     Bektaş M, Çınar K, Yurdaydın C. “1990-1997 arası AÜTF Gastroenteroloji Hepatoloji Laboratuvarında Delta Seropozitifliğinin Retrospektif Olarak Taranması:” (poster). 15. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi İstanbul, 1998. The Turkish Journal Of Gastroenterology;9 (Suppl 1), 1998.

E3.      Çay Şenler F, İçli F, Bektaş M, Dinçol D, Onur H, Demirkazık A, Akbulut H.“Küçük hücreli akciğer kanserinde CAV tedavisi” (poster). 13. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 27 Nisan-1Mayıs, 1999.

E4.      Çay Şenler F,  İçli F, Bektaş M,  Dinçol D, Onur H, Demirkazık A, Akbulut H.“Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Oral etoposid tedavisi.” (poster). 13. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 27 Nisan- 1 Mayıs, 1999.

 E5.     Kınıklı G, Ateş A,  Turgay M,  Bektaş M, Terzioğlu S, Duman M, Tokgöz G. “Sklerodermalı olgularda İnterferon alfa tedavisinin etkinliği.” (sözel) Ulusal Romatoloji Kongresi Ankara, 24-26 Mayıs, 1999.

E6.      Kınıklı G, Ateş A,  Turgay M, Şahin M, Bektaş M, Terzioğlu S, Duman M, Tokgöz G. “Polimyozit/ dermatomyozitli olgularda steroid ve steroid+ immün süpresif tedavi rejimlerine yanıt oranları.” (sözel) Ulusal Romatoloji Kongresi Ankara, 24-26 Mayıs, 1999.

E7.      Ateş A, Kınıklı G, Turgay M, Terzioğlu S, Bektaş M, Duman M, Tokgöz G. “Polimyozit ve dermatomyozitli olgularımızın klinik özellikleri.”(sözel) Ulusal Romatoloji Kongresi Ankara, 24-26 Mayıs, 1999.

E8.      Kınıklı G, Salih M, Ateş A, Turgay M, Terzioğlu S, Bektaş M, Duman M, Tokgöz G. “Sklerodermalı Hastalarda İnterferon alfa tedavisinin etkinliğinin cilt kalınlığı ile belirlenmesi.” (sözel) Ulusal Romatoloji Kongresi Ankara, 24-26 Mayıs, 1999.

E9.      Ateş A, Kınıklı G, Turgay M, Bektaş M,  Terzioğlu S, Duman M, Tokgöz G “Polimyozit / dermatomyozitli olgularımızda malignite oranı.” (sözel) Ulusal Romatoloji Kongresi Ankara, 24-26 Mayıs, 1999.

E10.    Ateş A, Kınıklı G, Turgay M, Aydıntuğ O, Düzgün N, Sahin M, Bektaş M,  Terzioğlu S, Duman M, Tokgöz G. “Behçetli olgularda görülen artrit sıklığı ve özelliği.” (sözel) Ulusal Romatoloji Kongresi Ankara, 24-26 Mayıs, 1999.

E11.    Ateş A, Kınıklı G, Turgay M, Terzioğlu S, Bektaş M, Duman M, Tokgöz G. “RA’li olgularda yavaş etkili, sitotoksik ve immün süpresif ilaçlarla tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi.” (sözel) Ulusal Romatoloji Kongresi Ankara, 24-26 Mayıs, 1999.

E12.    Cetinkaya H, Bektaş M, Özkan H,  Soykan I, Koyuncu N, Koçak S, Bahar K, Özden A. “Konstipasyon saptanan olgularda laksatif kullanımı ve diyet uygulaması.” (poster) 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 3-8 Ekim, 2000. The Turkish Journal Of Gastroenterology;11 (Suppl 1), 2000.

E13.    Çetinkaya H, Bektaş M, Özkan H,  Genç Y,  Sarıoğlu M,  Soykan I, Özden A. “Konstipasyon saptanan olgularda defekasyon özellikleri.” (poster) 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 3-8 Ekim, 2000. The Turkish Journal Of Gastroenterology;11 (Suppl 1), 2000.

E14.    Çetinkaya H,  Bektaş M,  Özer D, Bektaş H, Sarıoğlu M,  Soykan I, Koçak S, Özden A. “Konstipasyon saptanan bireylerde  anal bölge lezyonları ve üriner sistem problemleri” (poster) 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 3-8 Ekim, 2000. The Turkish Journal Of Gastroenterology;11 (Suppl 1), 2000.

E15.    Çetinkaya H, Bektaş M, Özkan H, Sarıoğlu M, Soykan I, Dumlu Ş, ÖzdenA. “Konstipasyon saptanan olgularda irritabıl barsak sendromu oranı.” (poster) 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 3-8 Ekim, 2000. The Turkish Journal Of Gastroenterology;11 (Suppl 1), 2000.

 E16.   Çetinkaya H,  Özkan H, Bektaş M, Bektaş H,  Soykan I,  Bahar K,  Özden A.  “Sistemik hastalıklar  ve sistemik hastalıklar nedeniyle  ilaç kullananlarda konstipasyon problemi.”  (poster) 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 3-8 Ekim, 2000. The Turkish Journal Of Gastroenterology;11 (Suppl 1), 2000.

E17.   Bektaş M, Çetinkaya H, Bahar K, Özden A.  “Dispeptik olgularda doktora başvurma,  tetkik yaptırma ve ilaç kullanımı.” (poster) 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 3-8 Ekim, 2000. The Turkish Journal Of Gastroenterology;11 (Suppl 1), 2000.

E18.    Bektaş M, Çetinkaya H, Soykan I,  Çalışkan D,  Akdur R, Özden A. Dispeptik olgularda üst gastrointestinal semptom prevalansı  (poster) 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 3-8 Ekim, 2000. The Turkish Journal Of Gastroenterology;11 (Suppl 1), 2000.

E19.    Bektaş M, Çetinkaya H,  Çalışkan D, Bahar K, Özden A.  “Dispepsi olgularında yaşam tarzı, psikososyal yapı,  eşlik eden diğer hastalıklar ve ilaç kullanımı.”  (poster) 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 3-8 Ekim, 2000. The Turkish Journal Of Gastroenterology;11 (Suppl 1), 2000.

E20.    Bektaş M, Varlı M, Törüner M, Çetinkaya H, Uzunalimoğlu Ö, Yurdaydın C,   Bozkaya H. “Yeterince  Herediter  Hemokromatosis taraması yapıyor muyuz?” (poster) 17. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 3-8 Ekim, 2000. The Turkish Journal Of Gastroenterology;11 (Suppl 1), 2000.

E21.  Sarıoğlu M, Bektaş M, Çınar K, Varlı M, Akbıyık F, Balcı D, Bozdayı M, Çetinkaya H, Karayalçın S, Bahar K, Özden A, Yurdaydın C, Uzunalimoğlu Ö, Bozkaya H.  “Hepatit C Virus  Replikasyonu, Karaciğer hasarı ve B12 Vitamini.” (poster). 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 25-30 Ekim, 2001. The Turkish Journal Of Gastroenterology;12 (Suppl 1), 2001.

E22.    Bektaş M, Sarıoğlu M, Varlı M, Çınar K, Balcı D, Bozdayı M, Çetinkaya H, Karayalçın S, Bahar K, Özden A, Yurdaydın C, Uzunalimoğlu Ö, Bozkaya H. “Kronik Viral hepatitlerde Karaciğer hasarı ve kolesterol ilişkisi.” (sözel). 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,  Antalya, 25-30 Ekim, 2001. The Turkish Journal Of Gastroenterology;12 (Suppl 1), 2001.

E23.   Bektaş M, Metin O,  Erkan Ö, Türkyılmaz A, İbrahimoğlu D, Nas B, Davla K,  Bozdayı M, Özden A, Yurdaydın C, Aslan Ö, Uzunalimoğlu Ö, Bozkaya H.  “Sağlıklı Kan donörlerinde fenotipik-genotipik Hemokromatozis taraması.” (sözel) 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,  Antalya, 25-30 Ekim, 2001. The Turkish Journal Of Gastroenterology;12 (Suppl 1), 2001.

E24. Çakmak Ş, Sarıoğlu M, Çınar K, Çetinkaya H, Soykan I, M. Bektaş, Mambetova B,. Djapar A, Bozkaya H, Kesim E, Özden A.  “Gluten sensitif enteropatili olgularımızın klinik ve laboratuar özellikleri.” (poster). 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası,  Antalya, 25-30 Ekim, 2001. The Turkish Journal Of Gastroenterology;12(Suppl 1), 2001.

E25. Toruner M, Soykan I, Bektaş M, Çetinkaya H, Sarıoğlu M, Koç Ö, Bahar K, Özden A. “İnflamatuvar barsak hastalıkları ve gluten sensitif enteropatide Tissue transglutaminase pozitifliği.” (poster). 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2-7 Eylül, 2002. The Turkish Journal Of Gastroenterology;13(Suppl 1), 2002.

E26.   Koytak ES, Bektaş M, Sarıoğlu M, İdilman R, Törüner M, Bozkaya H, Yurdaydın C, Özden A. “Hipergastrinemi ile birlikte olan gastrik ve duedonal karsinoid olgusu” (poster). 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2-7 Eylül, 2002. The Turkish Journal Of Gastroenterology;13(Suppl 1), 2002.

E27. Bektas M, Çetinkaya H, Toruner M, Soykan I, Bahar K, Ensari A, Özden A.  “Gluten sensitif enteropatili hastaların ailelerinde “Tissue transglutaminase “ antikor düzeyi.”  (Poster). 19. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 2-7 Eylül, 2002. The Turkish Journal Of Gastroenterology;13(Suppl 1), 2002.

E28. Karaaslan H, Bektaş M, Soykan I, Bozkaya H, Bahar K, Özden A.  “Türkiyede gönüllü kan donörlerinde helicobacter pylori prevalansı.” (sözel). 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Kuşadası, 30 Eylül-3 Ekim, 2003. The Turkish Journal Of Gastroenterology;14(Suppl 1), 2003.

E29. Karaaslan H, Bektaş M, Bozkaya H, Soykan I, Bahar K, Özden A.   “Gönüllü Kan donörlerinde gluten sensitif enteropati prevalansı.” (sözel). 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Kuşadası, 30 Eylül-3 Ekim, 2003.  The Turkish Journal Of Gastroenterology; 14(Suppl 1), 2003.

 E30. Törüner M, Altun R, Bektaş M, Soykan I, Özden A.  “Proton pompası inhibitörlerinin gastrik asit sekresyonu üzerine etkilerinin devamlılığı.” (sözel) 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Kuşadası, 30 Eylül-3 Ekim, 2003. The Turkish Journal Of Gastroenterology;14 (Suppl 1), 2003.

E31. Bozkaya H, Yurdaydın C, Çetinkaya H, İdilman R, Sarıoğlu M, Bozdayı AM, Erkan Ö, Bektaş M, Verdi H, Uzunalimoğlu Ö. “HBeAg pozitif hepatit B hastalarında süregiden lamivudine tedavisine faklı zamanlarda eklenen interferonun etkisi: Randomize kontrollü çalışmanın 3 yıllık sonuçları.” (sözel). 20. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Kuşadası, 30 Eylül-3 Ekim, 2003. The Turkish Journal Of Gastroenterology; 14(Suppl 1), 2003.

E32.    Bektaş M, İdilman R, Sarıoğlu M, Çınar K, Törüner M, Tüzün A, Çetinkaya H, Özden A. “Viral hepatitlerde bulaş yolları değişiyor mu?” (poster). 20. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Kuşadası, 30 Eylül-3 Ekim, 2003. The Turkish Journal Of Gastroenterology;14(Suppl 1), 2003.

E33.    Nazlıgül Y, İdilman R, Tüzün A, Bektaş M, Uzunkol D, Mantar S, Bozkaya H, Yurdaydın C, Özden A. “Kronik viral hepatitli hastalarda alternatif ve tamamlayıcı tedavi kullanımı.” (poster) 20. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Kuşadası, 30 Eylül-3 Ekim, 2003. The Turkish Journal Of Gastroenterology;14(Suppl 1), 2003.

E34.    Çetinkaya H, Törüner M, Sarıoğlu M, Çınar K, İdilman R, Bektaş M, Soykan İ, Bozkaya H, Bahar K, Özden A. “Özofagus ve fundus varis kanamalı olgularımızın değerlendirilmesi.” (poster) 20. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Kuşadası, 30 Eylül-3 Ekim,  2003. The Turkish Journal Of Gastroenterology;14(Suppl 1), 2003.

E35.    Çoban Ş, Bektaş M, İdilman R, Sarıoğlu M, Çınar K, Törüner M, Nazlıgül Y, Soykan İ, Çetinkaya H, Dökmeci A. “Özefagus varis tedavisinde band ligasyonu ve skleroterapinin karşılastırılması.” (poster) 20. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Kuşadası, 30 Eylül-3 Ekim, 2003. The Turkish Journal Of Gastroenterology;14 (Suppl 1), 2003.

E36.    Törüner M, Soykan İ, Çetinkaya H, İdilman R, Çoban Ş, Bektaş M, Özden A. “Kolon poliplerini saptamada hangi işlemi tercih edelim”. (poster). 20. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Kuşadası, 30 Eylül-3 Ekim, 2003. The Turkish Journal Of Gastroenterology;14(Suppl 1), 2003.

E37.    Bektaş M, Sarıoğlu M, İdilman R, Altun R, Soykan İ, Özden A. “Urticaria Diocia (Isırgan Otu) kullanımıyla aktifleşen iki ülseratif kolit olgusu.” (poster) 20. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Kuşadası, 30 Eylül-3 Ekim, 2003. The Turkish Journal Of Gastroenterology;14(Suppl 1), 2003.

E38.    Törüner M, Çetinkaya H, Çam A, Soykan I, Bektaş M, Bahar K, Özden A  “İnflamatuvar Barsak hastalığı ve amibik kolit: Ayırıcı tanıda hangi test kullanılmalı?”. (sözel) 20. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Kuşadası, 30 Eylül-3 Ekim,  2003. The Turkish Journal Of Gastroenterology;14(Suppl 1), 2003.

E39.  Çoban S, Bektaş M, Törüner M, Soykan I, Özden A.  “Formaldehit kullanımına bağlı kostik yaralanma; Bir olgu sunumu.” (poster) 20. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Kuşadası, 30 Eylül-3 Ekim, 2003. The Turkish Journal Of Gastroenterology;14 (Suppl 1), 2003.

E40. Törüner M, Soykan I, Bektaş M, Çetinkaya H, Özden A. “İnflamatuvar barsak hastalıklarının solunum fonksiyon testleri üzerine etkileri.” (poster). 20. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Kuşadası, 30 Eylül-3 Ekim, 2003. The Turkish Journal Of Gastroenterology;14(Suppl 1), 2003.

E41.  Törüner M, Çam A, Bektaş M, Soykan I, Ensari A, Çetinkaya H, Özden A.  “İnflamatuvar barsak hastalıklarında duodenit sıklığı.” (poster). 20. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Kuşadası, 30 Eylül-3 Ekim, 2003. The Turkish Journal Of Gastroenterology;14(Suppl 1), 2003.

E42. Törüner M, Erkan Ö, Soykan I, Bektaş M, Bozdayı M, Çetinkaya H, Yurdaydın C, Uzunalimoğlu Ö, Özden A.  “İnflamatuvar barsak hastalıklarında toromboembolik olaylara yatkınlık: F-V Leiden,protrombin G20210A ve MTHFR mutasyonlarının rolü var mı?” (poster). 20. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Kuşadası, 30 Eylül-3 Ekim, 2003. The Turkish Journal Of Gastroenterology;14(Suppl 1), 2003.

E43. Demir Ö, Bektaş M, Törüner M, Çoban Ş, Çetinkaya H, Özden A, Soykan İ.  “İnflamatuvar barsak hastalıklarında ekstraintestinal bulguların değerlendirilmesi ve anksiyete depresyon sıklığı.” (sözel). 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 31 Agustos-5 Eylül, 2004. The Turkish Journal Of Gastroenterology;15(Suppl 1), 2004.

E44.  Bektaş M, Soykan I, Gören D, Çetinkaya H, Bahar K, Tüzün A, Özden A.  “Ailevi Akdeniz ateşinde (FMF) özofagus motor fonksiyonlarının değerlendirilmesi.” (poster). 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 31 Agustos-5 Eylül, 2004. The Turkish Journal Of Gastroenterology;15(Suppl 1), 2004.

E45. Bektaş M, Gören D, Çetinkaya H, Tüzün A, Özden A.  “Nadir Bir Spontan Bakteriyel Peritonit Nedeni Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF).” (poster).  21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 31 Agustos-5 Eylül, 2004. The Turkish Journal Of Gastroenterology;15(Suppl 1), 2004.

E46. Bektaş M, Gören D, Çetinkaya H,  Özden A.  “Asitli Hastalarda ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken bir hastalık:  Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF).” (poster). 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 31 Agustos-5 Eylül, 2004. The Turkish Journal Of Gastroenterology;15(Suppl 1), 2004.

E47. Bektaş M, Önder Ö, Sarıoğlu M, Tüzün A, Törüner M,  Çoban S, İdilman R, Soykan I, Palabıyıkoğlu M, Çetinkaya H, Beyler AR, Örmeci N, Bahar N, Dökmeci AK, Özden A.  “Mide kanserinin yıllara göre dağılımı.”  (poster). 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 31 Agustos-5 Eylül, 2004. The Turkish Journal Of Gastroenterology;15(Suppl 1), 2004.

E48. Bektaş M, Tüzün A, İdilman R, Nazlıgül Y,  Çınar K, Koytak ES, Çetinkaya H, Özden A, Uzunalimoğlu Ö, Yurdaydın C, Bozkaya H. “HBe Ag negatif kronik Hepatit B’de uzun dönemde antiviral tedavide yanıtı belirleyen  faktörlerin araştırılması.” (Poster). 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 31 Agustos-5 Eylül, 2004. The Turkish Journal Of Gastroenterology;15(Suppl 1), 2004.

E49. Çam A, Törüner M, Bektaş M, Çoban Ş, Çetinkaya H, Ensari A, Tüzün A, Özden A, Soykan I. (poster) “İnflamatuvar barsak hastalıklarında helicobacter pylori ve dispepsi prevalansı.”  21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 31 Agustos-5 Eylül, 2004. The Turkish Journal Of Gastroenterology;15(Suppl 1), 2004.

E50. Tüzün A, Bektaş M, Sarıoğlu M, Tüzün A, Soykan I, Bozkaya H, Palabıyıkoğlu M, Çetinkaya H, Özkan H, Beyler AR, Bahar K, Yurdaydın C, Karayalçın S, Örmeci N,  Dökmeci AK, Özden A.  “Endoskopik olarak özofagus kanseri  tanısı konulan olgularımızın sunumu.” (sözel).21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 31 Agustos-5 Eylül,   2004. The Turkish Journal Of Gastroenterology;15(Suppl 1), 2004.

E51. İdilman R, Çoban Ş, Tüzün A, Sarıoğlu M, Çınar K, Bektaş M, Nazlıgül Y, Bozkaya H, Yurdaydın C, Çetinkaya H, Özden A. “Kronik C Hepatit tedavisinde kiloya göre peg-interferon  ribavirin  kombinasyonu ile  standart interferon  ribavirin kombinasyonunun karşılaştırılması: erken sonuçları.” (poster) 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 31 Agustos-5 Eylül, 2004. The Turkish Journal Of Gastroenterology; 15(Suppl 1), 2004.

E52. Çınar K, Koytak ES, Bektaş M, İdilman R, Nazlıgül Y, Tüzün A, Çoban S, Çetinkaya H, Özden A, Yurdaydın C, Uzunalimoğlu Ö, Bozkaya H. “İnaktif HBs Ag taşıyıcılarının uzun süreli izlemi.” (poster) 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 31 Agustos-5 Eylül,   2004. The Turkish Journal Of Gastroenterology;15(Suppl 1), 2004.

E53. Mızrak D, İdilman R, Tüzün A, Çoban S, Nazlıgül Y, Bektaş M, Koç Ö, Bozkaya H, Çetinkaya H, Özden A. “Alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığında anti-transglutaminaz antikorları.” (poster). 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya,  31 Agustos-5 Eylül, 2004. The Turkish Journal Of Gastroenterology;15(Suppl 1), 2004.

E54. Önder FO, Bektaş M, Tüzün A, Soykan I. “Birden çok ilaca bağlı karaciğer yetmezliğinde fulminan karaciğer yetmezliğinde  N-asetil sistein  tedavisi: vaka raporu.” (poster). 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 31 Agustos-5 Eylül,  2004. The Turkish Journal Of Gastroenterology;15(Suppl 1), 2004.

E55.  Bektaş M, Gören D, Bektaş H, Çetinkaya H.  “Pegilated interferon-ribavirin tedavisine bağlı gelişen myastenia gravis olgusu.” (poster). 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 31 Agustos-5 Eylül, 2004. The Turkish Journal Of Gastroenterology;15(Suppl 1), 2004.

E56. Ekiz F, Ensari A, Demirci S, Kuzu I, Palabıyıkoğlu M, Tüzün A, Çoban Ş, Bektaş M, Özkan H, Örmeci N. (Poster). “Gastrointestinal stromal tümörlerin klinik ve patolojik prezentasyonu.” I. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Ankara, 7-10 Ekim, 2004.

E57. Bektaş M, Bozkaya H, İdilman R, Çetinkaya H, Çoban S, Tüzün A, Çınar K, Erden E, Bozdayı M, Yurdaydın C, Özden A. “HBe Ag pozitif hepatit B hastalarında lamuvidin monoterapisi ile interferon-lamuvidin kombinasyonunun HBe Ag serokonversiyonuna etkisi.”  (poster). V. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 5-7 Haziran, 2005.

E58. Çoban S, İdilman R, Bozkaya H,  Tüzün A, Oğuz D, Bektaş M, Çınar K, Erden E, Çiçek B, Bozdayı M, Özden A.  “Kronik C hepatit tedavisinde ikili ve üçlü kombinasyon tedavisinin etkinliği.” (poster). V. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 5-7 Haziran, 2005.

E59.  Çoban S, Çınar K, İdilman R,  Tüzün A, Sarıoğlu M, Bektaş M, Erden E, Özden A. “Non-alkolik yağlı karaciğer  hastalığının uzun dönem  prognozu: farmokolojik tedavi gerçekten gerekli mi?” (poster). V. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 5-7 Haziran, 2005.

E60.  Çetinkaya H, Tüzün A, Bektaş M, Savaş B, Ensari A, Kahramanoğlu E,  Onur H,  Soykan I,  Özden A. “Opere kolorektal kanserli hastalarda magnifying kolonoskopiyle malignite kontrolü”. (sözel)  22. Ulusal Gastroneteroloji Haftası, Malatya, 30 Agustos -4 Eylül, 2005. The Turkish Journal Of Gastroenterology;16(Suppl 1), 2005.

E61. Tüzün A, Çetinkaya H, Bektaş M, Kahramanoğlu E, Savaş B, Ensari A, Soykan I, Bahar K, Özden A. “Demir eksikliği anemisi olan hastalarda magnifying kromokolonoskopiyle  malignite taraması.” (poster). 22. Ulusal Gastroneteroloji Haftası, 30 Agustos-4 Eylül, Malatya, 2005. The Turkish Journal Of Gastroenterology;16(Suppl 1), 2005.

E62.  Tüzün A, Bektaş M, Uygun R, Berber Ş, Koyuncu S, Er S, Çetinkaya H.  “Magnifying kolonoskopi uygulamalarımız sırasında hasta takipleri.”  (poster). 22. Ulusal Gastroneteroloji Haftası, Malatya, 30 Agustos- 4 Eylül, 2005. The Turkish Journal Of Gastroenterology;16(Suppl 1), 2005.

E63.  Korkut E, Bektaş M, Çetinkaya H, Özden A, Soykan I.  “İnlet patch asit reflüsünün nedeni olabilir mi?” (sözel). 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası İstanbul, 4-7 kasım, 2006.  The Turkish Journal Of Gastroenterology;17(Suppl 1), 2006.

E64. Cengiz G, İdilman R, Çınar K, Keven K, Çoban Ş, Bektaş M,  Özcan H, Ergün İ, Bahar K, Karayalçın S.  “Transjuguler İntrahepatik Portosistemik Şantın Renal Resistivite İndeksi Üzerine Etkileri: Erken Sonuçları.” (sözel). 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası İstanbul, 4-7 kasım, 2006.  The Turkish Journal Of Gastroenterology;17(Suppl 1), 2006.

E65. Korkut E, Bektaş M, Memmedzade F, İdilman R,  Çınar K, Özden A.  “Üst GİS endoskopi sırasında inlet patch tanısını atlıyor muyuz?” (sözel). 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası İstanbul, 4-7 kasım,  2006. The Turkish Journal Of Gastroenterology;17(Suppl 1), 2006.

E66. Eren E, Çoban Ş, Bektaş M, Özkan M, İdilman R, Nazlıgül Y, Bozkaya H.  Yurdaydın C, Özden A, Bozdayı AM.  “Hepatoselüler Karsinomlu Türk Hastalarda MDM2 Geninde Mboıı Ve Nlaıv Gen Polimorfizmleri”  (poster). 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası İstanbul, 4-7 kasım, 2006.  The Turkish Journal Of Gastroenterology;17(Suppl 1), 2006.

E67. Demirtaş S, Bektaş M, Tüzün A, Çınar K, İdilman R, Korkut E, Bozkaya H. “Non-Sirotik Ilımlı Portal Hipertansiyon, Karaciğer ve Kemik İliği Tutulumu İle Giden İndolent Sistemik Mastositoz Olgusu.”  (poster). 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası İstanbul, 4-7 kasım, 2006. The Turkish Journal Of Gastroenterology;17(Suppl 1), 2006.

E68. Bektaş M, Yeşil H, Korkut E, Özer S, İdilman R, Özden A.  “Mallory-weiss sendromu olgusu:Argon plazma koagulasyon kullanımı.” (poster) 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası İstanbul, 4-7 Kasım, 2006. The Turkish Journal Of Gastroenterology; 17(Suppl 1), 2006.

E69. Kesen E, Bektas M, Oğuz D, İdilman R, Bozkaya H, Uzunalimoğlu Ö,  Yurdaydın C, Bozdayı AM. “Hepatit B virus infeksiyonlu hastalarda ACE, TNF α- 238,TGF ß1+25, VDR 8 GEN polimorfizmleri”. (poster). 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası İstanbul, 4-7 Kasım, 2006.  The Turkish Journal Of Gastroenterology;17(Suppl 1), 2006.

E70. Bağlan P, Bektaş M, Çınar K, Bozdayı AM, Özden A. “Helicobacter Pylori Suşlarının Klaritromisine Direnç Prevelansının “Floresan İn Situ Hibridizasyon” Yöntemi İle Belirlenmesi”.  (poster). 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası İstanbul, 4-7 Kasım, 2006.  The Turkish Journal Of Gastroenterology;17(Suppl 1), 2006.

E71.  Bektaş M, Çetinkaya H, Törüner M, Soykan I, Özden A. “Non-Varisiyel Kanamada Endoskopik Band Ligasyonu: Polipektomi Sonrası Kanama.” (poster). 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası İstanbul, 4-7 Kasım,  2006.  The Turkish Journal Of Gastroenterology;17(Suppl 1), 2006.

E72.  Bektaş M, Çoban Ş, Tüzün A, Korkut E, İdilman R, Çınar K, Özden A, Karayalçın S.  “Gastrointetinal Sistemde Argon Plasma Koagulasyonunun (APC) Uygulaması.” (poster). 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası İstanbul, 4-7 Kasım, 2006. The Turkish Journal Of Gastroenterology;17(Suppl 1), 2006.

E73.  Korkut E, İdilman R, Bektaş M, Tüzün A, Çoban Ş, Bozkaya H, Yurtaydın C, Özden A. “Kronik C Hepatitli Hastalarda Anti-Viral Tedavi: Tedaviye Başlamada Serum ALT Düzeyi Önemli  mi?” (poster). 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası İstanbul, 4-7 Kasım, 2006. The Turkish Journal Of Gastroenterology;17(Suppl 1), 2006

E74.  Bektaş M, Çetinkaya H, Tüzün A, Kahramanoğlu E, Doğanay B, Aygün R, Çelik Ö,  Özden A. “Kolonoskopi Sırasında Sedasyon: Midazolam ve Fentanil İle Midazolam, Fentanil ve Propofol Kombinasyonlarının Karşılaştırılması.” (poster). 23. Ulusal Gastroenteroloji Haftası İstanbul, 4-7 Kasım, 2006. The Turkish Journal Of Gastroenterology;17(Suppl 1), 2006.

E75. Mızrak D, İdilman R, Korkut E, Saykı M, Bektaş M, Üstün Y, Aydoğan B, Erden E Özden A. “Kronik C hepatitli Hastalarda Karaciğer Hasarının  Dğerlendirilmesinde Fibrotest: Erken Sonuçlar.” (poster). 6. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul ,2007. Hepatology Forum; 1 (1): 46-108, June 2007.

E76. Özkan H, Bektaş M. “HBV ve HCV Koinfesiyonu oranı.” (poster) 4. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 255, Antalya, 1-5 Eylül, 2007.

E77. Özkan H, Örmeci N, Bektaş M, Gök EG, Beyler AR, Dökmeci AK. “Hepatit D’ye Bağlı Kronik Karaciğer Hastalığı ve HCC Vakalarında AFP Düzeylerinin Önemi.” (poster). 4. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 342, Antalya, 1-5 Eylül, 2007.

E78. Özkan H, Bektaş M. “HBV İnfeksiyonunda HBs Antijen Serokonversiyonu.” (poster) 4. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 256, Antalya, 1-5 Eylül 2007.

E79. Mizrak D, Engin B, Önder FO, Yener B, Bektas M, İdilman R, Çinar K, Karayalçın S, Özden A, Yurdaydın C, Yazıhan N, Ataoğlu H, Bozkaya H, Uzunalimoğlu Ö. “Türkiye’de Kronik Viral Hepatit Hastalarında Serumda Aflatoksin Pozitifliği Endişe Verici Boyutlardadır.” (sözel). 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, S30, Nevşehir, 16-21 Ekim,2007. The Turkish Journal Of Gastroenterology;18(Suppl 1), 2007.

E80. Korkut E., Bektas M, Çetinkaya H, Özden A. “Roma III Kriterlerine Uygun İrritabl Barsak Hastalığı Tanısı Alan Hastalarda Çölyak Hastalığı Sıklığı.” (poster). 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, TPS-4, Nevşehir, 16-21 Ekim, 2007. The Turkish Journal Of Gastroenterology;18(Suppl 1), 2007.

E81. Üstün Y, Bektaş M, Savaş B, Törüner M, Soykan I, Çetinkaya H. “Crohn Hastalığında Mide Tutulumu.” (poster). 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, PS-266, Nevşehir, 16-21 Ekim, 2007. The Turkish Journal Of Gastroenterology;18(Suppl 1), 2007

E82. Kabaçam G, Bektaş M,  Sarıoğlu M, Seven G, Yakut M, Çınar K, İdilman R,  Törüner M, Soykan I, Bozkaya H, Palabıyıkoğlu M, Çetinkaya H, Özkan H, Beyler AR,  Bahar K, Yurdaydın C, Karayalçın S, Örmeci N, Dökmeci A, Özden A “Son İki Dekatta Endoskopi Merkezinde Kolorektal Kanser Görülme Sıklığı” ( Sözlü) 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Adana, 12-16 Kasım 2008.  The Turkish Journal Of Gastroenterology; 19 (Suppl 1), 2008

E83. Yusifova A, Bektaş M, Üstün Y, Kabaçam G, Soykan I, Özden A. Duodenal Ülserli ve Fonksiyonel Dispepsili Hastalarda Helicobacter Pylori İnfeksiyonunun Mide Asidi ve Gastroözofagiyal Reflü Üzerine Etkisi ( Poster) 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Adana, 12-16 Kasım 2008  The Turkish Journal Of Gastroenterology; 19 (Suppl 1), 2008

E84. Bektaş M,  Yakut M, Seven G, Çınar K, İdilman R, Karayalçın S, Bahar K, Özden A. Radyasyon Rektiti Olan Hastalarda Argon Plazma Koagulasyonun  Etkinliği ( Poster) 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Adana, 12-16 Kasım 2008  The Turkish Journal Of Gastroenterology; 19 (Suppl 1), 2008

E85. Üstün Y, Yakut M, Bektaş M, Yusifova A, Çınar K, İdilman R, Karayalçın S, Özden A. “Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Olan Hastalarda Argon Plazma Koagulasyonun  Etkinliği” ( Sözlü Bildiri) 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Adana, 12-16 Kasım 2008  The Turkish Journal Of Gastroenterology; 19 (Suppl 1), 2008

E86. Üstün Y, Sarıoğlu M, Bektaş M, Kabaçam G, Seven G,  Yakut M, Çınar K, İdilman R,  Törüner M, Soykan I, Bozkaya H, Palabıyıkoğlu M, Çetinkaya H, Özkan H, Beyler AR,  Bahar K, Yurdaydın C, Karayalçın S, Örmeci N, Dökmeci A, Özden A Özden “Son İki Dekatta Endoskopi Merkezinde Özofajit Görülme Sıklığında Saptanan Değişiklik” ( Poster) 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Adana, 12-16 Kasım 2008  The Turkish Journal Of Gastroenterology; 19 (Suppl 1), 2008

E87. Mızrak D, İdilman R,  Doğanay B, Savaş B, Üstün Y, Saykı M, Bozkuş Y, Seval Cengiz G, Bektaş M, Özden A.”Kronik C Hepatitli Hastalarda Karaciğer Fibrozisini Gösteremede Kullanılan Biyokimyasal Belirteçler İle Karaciğer Biyopsisinin Tanısal Değerlerinin Karşılaştırılması.” ( Sözlü Bildiri) 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Adana, 12-16 Kasım 2008  The Turkish Journal Of Gastroenterology; 19 (Suppl 1), 2008

E88. Yurdaydın C, İdilman R, Bektaş M, Wedemayer H, Çakaloğlu Y, Akarca U, Uzunalimoğlu Ö, Bozdayı AM, Bozkaya H. “HBe Ag Pozitif Kronik Delta Hepatitinde Nükleozid (t) Analoğları ile Tedavi.” (Poster) 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Adana, 12-16 Kasım 2008  The Turkish Journal Of Gastroenterology; 19 (Suppl 1), 2008

E89. Seven G, Bektaş M, Sarıoğlu M, Kabaçam G, Üstün Y, Yakut M, Yeşil TH, Yerlikaya H, Eraslan E, Şeker Z, K. Çınar K, İdilman R,  Törüner M, Soykan I, Bozkaya H, Palabıyıkoğlu M, Çetinkaya H, Özkan H, Beyler AR,  Bahar K, Yurdaydın C, Karayalçın S, Örmeci N, Dökmeci A, Özden A Özden “Son İki Dekatta Endoskopi Merkezinde Kolonik Polip Görülme Sıklığı” (Poster). 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Adana, 12-16 Kasım 2008  The Turkish Journal Of Gastroenterology; 19 (Suppl 1), 2008

E90.Yakut M, Bektaş M, Çınar K, Seven G, Yusifova A, İdilman R, Karayalçın S. “Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastalarda Nadir Bir Kanama Nedeni Dieulafoy Lezyonu” ( Poster) 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Adana, 12-16 Kasım 2008  The Turkish Journal Of Gastroenterology; 19 (Suppl 1), 2008

E91.Saykı Arslan M, İdilman R, Tulunay C, Mızrak D, Bıyıklı Z, Cengiz Seval G, Bozkuş Y, Üstün Y, Bektaş M, Dinçer İ, Çınar K, Çorapçıoğlu D, Ozden A. “Non-Alkolik Yağlı karaciğerde Endotelyal Fonksiyon ve Kardiyovasküler Risk Faktörü” ( Poster) 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Adana, 12-16 Kasım 2008  The Turkish Journal Of Gastroenterology; 19 (Suppl 1), 2008

E92. Bektas M, Yakut M, Seven g, Kabacam G, Dökmeci A, Bahar K. “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endoskopik ultrasonoğrafi denemiyi” 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya 2010 The Turkish Journal of Gastroenterology  21(3):P44, 2010

E93. Kabaçam G, Bektas M, Yakut M, Shimbori N, Soykan I, Bahar K.  “ Pankreatitit bağlı nadir bir komplikasyon: Pulmoner tromboemboli” 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya 2010 The Turkish Journal of Gastroenterology  21(3):P462, 2010

E94. Bektas M, Derin E, İdilman R, Soykan I, Çetinkaya H, Beyler AR, Yurdaydın C, Bahar K. “ Karaciğer sirozlu hastalarda surrenal bezi fonksiyonlarının değerlendirilmesi: Ön sonuçlar 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya 2010 The Turkish Journal of Gastroenterology  21(3):P250, 2010

E95. Bektas M, Seven G, Topçuoğlu P, Savaş B, Dökmeci A, Bahar K. “ Primer amiloidozis mide ve özofagus tutulumu: Endoskopik ultrasonoğrafi görünümü.” 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya 2010 The Turkish Journal of Gastroenterology  21(3):P430. 2010

E96. Bektas M, İdilman R, Doğan H, Çınar K, Seven G, Doğanay B, Yakut M, Kabaçam G, Tüzün A, Bozkaya H, Soykan I, Örmeci N, Yurdaydın C, Dökmeci A, Bahar K. “İlaca Bağlı toksik hepatitte immünsüpresif tedavinin yeri” 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi 1-5 haziran  2011, Ankara S18

E97.Bektaş M, Seven G, İdilman R, Yakut M, Doğanay B, Kabaçam G, Üstün Y, keskin O, Korkut E, Çetinkaya H, Yurdaydın C, Bahar K, Soykan I.  “Primer Biliyer sirozlu hastalarda özofagus fonksiyonlarının değerlendirilmesi” 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi 1-5 haziran  2011, Ankara, P 64

E98.  Kabaçam G, İdilman R, Aniktar H, Seven G, Yakut M, Çinar K, Bektaş M, Tüzüner A, Haznedaroğlu S, karayalçın K, Ersöz S, Bahar K.  “Antiviral tedavi ve düşük doz hepatit B immünglobulin kombinasyonunun karaciğer transplantasyonu sonrası hepatit B rekürrensi ve sağkalım üzerine etkisi” 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi 1-5 haziran  2011, Ankara, P 180

E99. Seven G, idilman R, Çınar K, Doğanay B, Kabaçam G, Yakut M, Bektaş M, Tüzün A, Bozkaya H, Özkan H, Beyler AR, Örmeci N, Dökmeci A, Yurdaydın C, Bahar K. “ Kronik Hepatit C’de Peginterferon-alfa ve ribavirin kombinasyon tedavisinde kalıcı virolojik yanıta etki eden faktörlerin belirlenmesi” 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi 1-5 haziran  2011, Ankara, P 50

E100. Keskin O, Bektaş M, Tüzün A, Kumru G, Gerede DM, Kılıç G, Öztürk B, Gerçik Ö, Beyler AR, Bahar K. “Perikardiyal mezotelyomaya bağlı kardiak tamponatın neden olduğu akut fulminant karaciğer yetmezliği” 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi 1-5 haziran  2011, Ankara, P 84

E101. Bektas M, keskin O, Ülgen U, Cetinkaya H, Tüzün A, Ensari A, savaş B, Çınar k, Soykan I.Tip  I Gastrik Karsinoid Tümörlerin tedavisi Uzun salınmılı Somatostatinin Etkisi 29. Ulusal Gastroenteroloji  Haftası 2012; 20-25 Kasım Antalya (Poster sunumu 395): Sayfa:289

E102. Bektas M, Soykan I, Keskin O, Ülgen U, Cetinkaya H, Tüzün A,  Savaş B, Ensari A, çakmak A,  Çınar K, Tip I gastric Karsinoid Tümörlerin klinik, laboratuvar ve Endoskopik Özellikleri ve Uygulanan tedavi yöntemleri. Gastroenteroloji  Haftası 2012; 20-25 Kasım Antalya (Poster sunumu 396): Sayfa:289-290

E103. Bektaş M, Cabir Yüksel, Serkan Enön, Onur Keskin, Bengi Öztürk,  Sevda Agayeva, Hakan Kutlay, İlker Ökten, Kubilay Çınar. Özofagus kanserlerinin Preoperatif Evrelemesinde Endoskopik Ultrasonoğrafinin Yeri. Gastroenteroloji  Haftası 2012; 20-25 Kasım Antalya (Poster sunumu 397): Sayfa:290

E104. Bektas M, keskin O, Çelik M, bahar K, Soykan I,  İdilman R, Dizman A, Sandilek U,  Çınar K,  Portal Hipertansiyona ağlı  gelişen semptomatik Hipersplenizm Düşük Doz Radyoterapi ile Tedavisi Gastroenteroloji  Haftası 2012; 20-25 Kasım Antalya (Poster sunumu 275): Sayfa:218

E105. Bektaş M, Cabir Yüksel, Serkan Enön, Ayten Kayı Cangır, Hakan Kutlay, Şevket Kavukçu, Murat Palabıyıkoğlu, İlker Ökten. Özofagus Kanserinde Endoskopik Ultrasonografinin tümör ve lenf nodu evrelemesindeki değeri “Erken Sonuçlar” 7.  Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 25-28 Nisan  2013, Antalya (Sözlü sunum).

E106. Bektaş M, Bengi Öztürk, Yusuf Üstün, Selim Karayalçın, Abdulkadir Dökmeci, Onur Keskin, Ali Tüzün, Çağdaş Kalkan, Koray Ceyhan, Kubilay Çınar, Murat Törüner, Ramazan İdilman, İrfan Soykan, Hülya Çetinkaya, Hakan Bozkaya, Hasan Özkan, Ali Reşit Beyler, Kadir Bahar, Cihan Yurdaydin, Necati Örmeci, Murat Palabıyıkoglu Pankreas solid ve kistik kitlelerinin tanısında EUS ve BT’nin rollerinin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi” 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2013; 11-15 Eylül,Antalya (sözlü sunum)

E107. Bektaş M, Cabir Yüksel, Serkan Enön, Ayten Kayı Cangır,Hakan Kutlay, Şevket Kavukçu, Murat Palabıyıkoğlu, İlker Ökten Özofagusun kanser dışı lezyonlarının Endoskopik Ultrasonoğrafi ile değerlendirilmesi   7.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 25-28 Nisan  2013, Antalya (Poster sunumu)

E108. Bektaş M, Atsushi Irisawa, Rafael Romero-Castro, Onur keskin, Çağdaş Kalkan, Murat Palabıyıkoglu “Rektosigmoid kolon yerleşimli kavernöz hemanjiyom vakası” 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2013;11-15 Eylül,Antalya (poster)

E109. Bektas M, Bengi Öztürk, Abdulkadir Dökmeci, Serap Şen, Onur Keskin, Ali Tüzün, Çağdaş Kalkan, Koray Ceyhan, Kubilay Çınar, Murat Törüner, Ramazan İdilman, İrfan Soykan, Hülya Çetinkaya, Hakan Bozkaya, Hasan Özkan, Ali Reşit Beyler, Kadir Bahar, Cihan Yurdaydin, Necati Örmeci, Murat Palabıyıkoglu. Pankreas kistlerinin klinik , laboratuar , radyolojik ve endosonografik özellikleri” 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2013; 11-15 Eylül,Antalya (poster)

• Uluslararası Bildiriler

B1.     Bektas M, Yalcin S, Toruner M, Kurtipek O. “Asserting of Acute Endosulfan Poisining Through The Organo Phosphate Poisining Clınic”. (poster) 4th congress of Toxicology in Developing Countries, Antalya -Turkey, November 6-10, 1999.

B2.      Kinikli G, Bektas M, Ates A, Akay M,Turgay M, Tuncer S, Tokgoz G.“Assesment of pyrin gene mutations in Turks with familial mediterrean fever (FMF) and relationship between these mutations and HLA DR, HLA- DQ allels”. (poster)  FMF II: International Conference, Antalya, Turkey, 3-7 May, 2000.

B3.      Cetinkaya H, Soykan I, Bektas M, Ensari A, Kansu A, Toruner M, Bahar K, Ozden A. “Tissue transglutaminase Antibodies in patients with gluten sensitive enteropathy” (poster). 9th United European Gastroenterology Week, 6-10 October, 2001. Amsterdam, 2037, Gut 49 (Suppl 3) November 2001.

B4.      Cetinkaya H, Soykan I, Ozkan H,  Bektas M, Kizil M, Sarioglu M, Yalcin B, Yalcin S, Toruner M, Ozden A. “The  Relationship Between Psychosocial Status, Living Standards and Constipation in Turkish Population” (poster). 9th United European Gastroenterology Week, 6-10 October, 2001. Amsterdam, 2016, Gut 49 (Suppl 3) November 2001.

B5. Bektas M, Cetinkaya H, Sarioglu M, Soykan I, Toruner M, Ozden A. “Dyspepsia and non-ulcer dyspepsia prevalence in Turkish Population”. (poster) 9th United European Gastroenterology Week, 6-10 October, 2001. Amsterdam, 2041,  Gut 49 (Suppl 3) November 2001.

B6.      Cetinkaya H, Ozden A, Bektas M, Soykan I, Toruner M. “Anti-saccharomyces Cerevisie antibody and Anti neutrophil Cytoplasmic antibodys Pozitivity in Inflammatory Bowel Disease”. (poster) 9th United European Gastroenterology Week, 6-10 October, 2001. Amsterdam, 2018, Gut 49 (Suppl 3) November 2001.

B7.      Cetinkaya H, Bektas M, Soykan I, Toruner M, Ozden A. “Anti-Gliadin IgA and Anti- Endomysium Antibody Pozitivity in patients with Inflammatory Bowel Disease”. (poster).  9th United European Gastroenterology Week, 6-10 October, 2001. Amsterdam, 2013, Gut 49 (Suppl 3) November 2001.

B8.      Bektas M, Sarioglu M, Idilman R, Soykan I, Bozkaya H, Ozkan H, Beyler AR,  Karayalcin S, Yurdaydin C, Ormeci N, Bahar K, Dokmeci AK. “Diagnosis of sclerosing cholangitis with ERCP”. (poster). 12th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, 2002. Istanbul-Turkey, p184, Hepato-Gastroenterology ;49 (Suppl 2): October/November 2002.

B9.      Ormeci N, Idilman R, Soykan I, Toruner M, Cinar K, Palabiyikoglu M, Sarioglu M, Bektas M.  “The long -term follow-up of the hydatid cysts of the  muscle after percutaneous  teratment”. (poster). 12th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, 2002. İstanbul-Turkey p228, Hepato-Gastroenterology ;49 (Suppl 2):October/November 2002.

B10.    Ormeci N, Idilman R, Soykan I, Toruner M, Cinar K, Sarioglu M, Bektas M,  Palabiyikoglu M. “The long-term follow-up of the hydatid cysts of the kidney after percutaneous  treatment”. (poster). 12th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, 2002. İstanbul-Turkey, p229, Hepato-Gastroenterology ;49 (Suppl 2): October/November 2002.

B11.    Ormeci N, Erden E, Bolukbas F, Coban S, Erdem H, Bektas M, Bolukbas C, Palabiyikoglu M, Nazlıgul Y. “Treatment of chronic hepatitis delta with pegylated interferon Alfa-2b”. (poster). 12th United European Gastroenterology Week, Prague-Chec , 25-29 september, 2004. Gut 2004 ( Suppl VI) A 170 September, 2004.

B12.    Ormeci N, Ensari A, Kuzu I, Coban S, Palabiyikoglu M, Bektas M, Tuzun A. “Usefulness of chromoendoscopy with methylene blue in Barrett’s  metaplasia and early oesophageal carcinoma”. (poster) 12th United European Gastroenterology Week, Prague-Chec , 25-29 september, 2004. Gut 2004 (Suppl VI) A 98 September, 2004.

B13.    Ceyhan K, Ayva SK, Bektas M, Nazlıgul Y, Coban S, Cinar K, Tuzun A, Soykan I, Ozden A, Bulut S, Erdogan N. “The diagnosis value of on-site cytopathologic evaluation and cellblock preparations in fine-needle aspiration biopsies of liver masses”. (poster). 30th European Congress of Cytology,Athens-Gree, October 12-15, 2004. Cytopathology;15 (Suppl.2), 18-22 2004.

B14.    Bektas M Sarioglu M, Tuzun A, Soykan I, Goren D, Cinar K,  Idilman R, Toruner M, Bozkaya H, Palabiyikoglu M, Ozkan H, Cetinkaya H, Beyler AR. Yurdaydin C, Karayalcin S, Ormeci N, Bahar K, Dokmeci AK, Ozden A. “Incidance and localisation of colon diverticula in Turkish population”. (poster) 13th World Congress of Gastroenterology , Montréal, Canada, R.0622. September 10–14, 2005.

B15.    Sarioglu M, Bektas M, Tuzun A, Coban S, Soykan I, Goren D, Iyidir OT, Cinar K, Idilman R, Toruner M, Bozkaya M, Palabiyikoglu M, Ozkan H, Cetinkaya H, Beyler AR. Yurdaydin C, Karayalcin S, Ormeci N, Bahar K, Dokmeci AK, Ozden A. “Colon carcinoma incidance and localisation in a Turkish population”. (poster)  13th World Congress of Gastroenterology , Montréal, Canada, R.0506. September 10–14, 2005.

B16.    Soykan I, Bektas M, Kahramanoglu E, Cetinkaya H, Bayram M, Ozden A. “The effect of helicobacter pylori eradication to acid reflux in patients with duodenal  ulcer disease”. (poster) 13th World Congress of Gastroenterology , Montréal, Canada, R.0230. September 10–14, 2005.

B17.    Tuzun A, Bektas M, Sarioglu M, Soykan I, Goren D, Coban S, Cinar K, Idilman R, Toruner M, Ozden A.  “Is esophagitis incidance increasing in Turkish population?” (poster). 13th World Congress of Gastroenterology , Montréal, Canada, R.0011. September 10–14, 2005.

B18.    Bektas M, Cetinkaya H, Toruner M, Soykan I, Sarac N, Akbay C, Erdemli E, Kahramanoglu E, Tuzun A, Ozden A. “Observation of enterochromaffin like (ECL)  cells in patients who use proton pomp inhibitors for a long time  and have helicobacter pylori infection at electron microscopy”. (poster)  13th World Congress of Gastroenterology, Montréal, Canada, R.0073.September 10–14, 2005.

B19. Azap A, Ceydilek B, Bektas M, Yagci D, Topcuoglu P, Kurt H, Akan H. “Is BWT a predictor of mortaility in NEC patients? Analysis of 20 patients with neutropenic enterecolitis”. (poster) XXXth World Congress of the International Society of Hematology, September 28-October 2, 2005. Turkish J Hematol 22 (suppl 1) 208(485), 2005.

B20.    Soykan I, Bektas M, Toruner M, Cetinkaya H, Ozden A. “The effect of Helicobacter pylori Eradication on Gastroesophageal Reflux, Gastrointestinal Symptoms and Qualıty of Life in Patients with Functional Dyspepsia”. (poster). 107th Annual meeting of American Gastroenterology Association Institute (DDW),Los Angeles-USA, May 20-25 2006  Gastroenterology;130 (Suppl 2), W1071, 2006.

B21.    Cetinkaya H, Tuzun A, Bektas M, Toruner M, Ensari A, Soykan I, Ozden A.  “Cromoscopic magnifying Colonoscopy for Colorectal cancer Screening: Is ıt a beter Tool?” (poster) 107th Annual meeting of American Gastroenterology Association Institute (DDW), Los Angeles-USA, May 20-25, 2006. Gastroenterology;130 (Suppl 2), 2006.

B22. Bektas M, Cetinkaya H, Toruner M, Soykan I, Kahramanoglu E, Ensari A, Palabiyikoglu M, Tuzun A, Ozden A. “The presence of dysplasia in patients with ulcerative colitis and p-53 and ki-67 expression in dysplastic mucosa.” (poster).  Falk symposium 153, p9, Berlin, May 6-7, 2006.

B23.    Cetinkaya H, Bektas M, Tuzun A,Ensari A,  Kahramanoglu E, Savas B, Toruner M.  “Magnifying Colonoscopy in Ulcerative Colitis.” (poster)  Falk Symposium 159,  İstanbul-Turkey, P20,  May 4-5, 2007.

B24.    Kaymakoglu S, Idilman R, Bektas M, Ahishali E, Onder FO, Badur S, Besısık F, Cakaloglu Y, Bozdayi M, Bozkaya H, Karayalcin S, Okten A, Yurdaydın C. “High baseline HBV DNA is Linked to the Emergence of adefovir resistance.” (sözel) 17th APASL Conference, Kyoto-Japan, 2007. 076, Hepatology International; 1(1)3-243 March 2007.

B25.    Bektas M, Idilman R, Mizrak D, Corapcioglu D, Erden E, Coban S, Ustun Y, Uysal AR, Ozden A. “Effect of Insulin –sensitizing agents in Nonalcoholic Steatohepatitis”. (sözel) 17th APASL Conference, Kyoto-Japan, 2007. 0397, Hepatology International; 1(1)3-243 March 2007.

B26.    Bektas M, Idilman R, Soykan I, Arat M, Coban S, Tuzun A, Palabiyikoglu M, Ozkan H, Ormeci N, Dokmeci A. “Theapeutic Plasma Exchange in Liver Failure ; Assesment od Clinical and Laboratoary Parameters.” (poster). 17th APASL Conference , Kyoto-Japan, 2007. P0014, Hepatology International; 1(1)3-243 March 2007.

B27.    Bektas M, Ozkan H, Cerit T, Ustun Y, Beyler AR, Ormeci N, Dokmeci AK. “Association of Primary Billiary Syndrome and Sjogren  Syndrome (poster)”. 17th APASL Conference, Kyoto-Japan, 2007. P0048, Hepatology International; 1(1)3-243 March 2007.

B28.    Cetinkaya H, Toruner M,  Bektas M, Ozden A. “Steroid refracter Inflammatory Bowel Disease: CMV Infection – A case report.” (poster).  Falk Symposium 159,  İstanbul-Turkey, P19,  May 4-5, 2007.

B29.    Toruner M, Cetinkaya H, Tuzun AE,  Bektas M, Kahramanoglu E, Savas B, Ensari A, Soykan I, Ozden A. “Role of Magnifying Chromoendoscopy in Differentiating Adenomatous and Non-Adenomatous Colonic Lesions.” (poster). 108th Annual meeting of American Gastroenterology Association Institute (DDW), M1082, Washington-USA, 2007.

B30.    Cetinkaya H, Bektas M, Kahramanoglu E, Tuzun A, Savas B, Toruner M, Soykan I, Ensari A,  Ozden A. “Comparison of Chromoscopic Magnifying Colonoscopy and convetional Colonoscopy for colorectal cancer Screening: Preliminary Results.” (poster). 108th Annual meeting of American Gastroenterology Association Institute (DDW), M1069 Washington-USA, 2007.

B31.    Savas B, Ensari A, Bektas M, Tuzun A, Percinel S, Cetinkaya H. “Correlation of Histopathological Criteria with Clinical Presentation in Inflammatory  Bowel Disease (IBD): Is It Useful in Determining Therapy?” (poster). 21st European Congress of Pathology, PP2-131, İstanbul-Turkey, 2007. Virchows Archiv; 451 August 2007.

B32.    Erinanc H, Savas B, Ensari A, Percinel S, Kuzu I, Kuzu MA, Bektas M, Cetinkaya H, Kursun N. “The Significance of APC/Beta-Catenin Patway and TGF-Beta/SMAD Patway in Association with Matrix Metalloproteinases and Their Tissue Inhibitors in The Neoplastic Progression of The Colorectal Mucosa.” (sözel) 21st European Congress of Pathology, OP19-5, Istanbul-Turkey, 2007. Virchows Archiv; 451 August 2007.

B33.    Savas B, Ensari A, Bektas M, Tuzun A, Kahramanoglu E, Cetinkaya H. “Serrated Polyps: Counting or not Counting The Histopahological Criteria.” (poster). 21st European Congress of Pathology, PP2-133, Istanbul-Turkey, 2007. Virchows Archiv; 451 August 2007.

B34.    Ozkan H, Bektas M. “The Value of Needle Knife papillotomy in Endoscopic Retrograde Cholangiopancreotography (ERCP).” (poster) 10 th International Euroasin Congress of Gastroenterology and surgery, 116, Isfahan-Iran, 2007.

B35.    Bektas M, Ozkan H, Dokmeci AK, Ustun Y, Ormeci N, Cinar K, Idilman R, Karayalcin S, Bozkaya H, Yurdaydin C. “Retrospective Evaluation of The Cases with Chronic Pancreatitis.”(poster). 10thInternational Euroasin Congress of Gastroenterology and surgery, 161, Isfahan-Iran, 2007.

B36. Emir F, Bektas M, Kesen E, İdilman R, Bozdayı AM. Complete genome Sequences and Phylogenetic Analysis of Hepatit D Viruses (HDV) Isoled From Turkish patients with Chronic HDV Infection (poster). The Liver Meeting 2007: 58th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) P1466 Boston, Massachusetts November 2 – 6, 2007.

A37.  Dokmeci AK, Bektas M, Halıcı I, Cınar K, İdilman r, ustun Y, Karayalcın S, Ormeci N, ozkan H, Bozkaya H, Yurdaydın C. Biliary Parasitic Diseases during the Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (poster). APASL Seoul 2008 Meeting. Hepatol Int. 2008; 2:412 ( FP 168).   

B38. Bozkus, Y, Idilman R, Mizrak D, Cengiz G, Bektas M, Ustun Y, Cinar K, Ozden A.
Lymphoproliferative disorders in chronic viral hepatitis(poster). 43rd Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver. Journal of Hepatol. Suppl 48: 239 2008.

B39. Savaş B, Bektas M, Tüzün AE, Cetinkaya H, Ensari A.  The Value of magnifying In Determining Serrated Polyps In Asemptomatic ındividuals (poster).  3rd International Congres of Pathology P386,Barcelona- Spain, Virchows Archiv; 452,  2008.

B40. Üstün Y, Bektaş M, Boyvat A, Keskin O, Yakut M, Örmeci N, Soykan I. “Evaluation of Gallbladder Volume and Ejection Fraction In Patients With Behcet’s Disease”  (poster). 18th World Congerss of The International Association Of surgeons, Gastroenterologists and Oncologist, İstanbul-Turkey, 2008. P040, Hepato-Gastroenterology Supplement I Volume 55; 1-386 October 2008

B41. Bektas M, Aklan M, Soykan I. “Esophageal Function In Familial Mediterranean Fever: A Prospective Evaluation Of Motility  In 31  Patients”  (poster). 18th World Congerss of The International Association Of surgeons, Gastroenterologists and Oncologist, İstanbul-Turkey, 2008. P552, Hepato-Gastroenterology Supplement I Volume 55; 1-386 October 2008

B42. Bektas M, Çetinkaya H, Tüzün A, Korkut E, Üstün Y, Toruner M, Öztaş E, Kahramanoğlu E, Doğanay B, Özden A. Syergic sedation with midazolam plus fentanyl and propofol versus midazolam and fentanyl in colonoscopies: A prospective , Randomized study(poster).  18th World Congerss of The International Association Of surgeons, Gastroenterologists and Oncologist, İstanbul-Turkey, 2008. P553, Hepato-Gastroenterology Supplement I Volume 55; 1-386 October 2008

B43. Kesen E, Bektaş M, Oğuz D, İdilman R, Bozkaya H, Uzunalimoğlu Ö, Yurdaydin C, Bozdayı AM. Angiotensin converting enzyme ınsertion-deletion patterns are associated with outcome of hepatitis B virus infection (poster). 18th World Congerss of The International Association Of surgeons, Gastroenterologists and Oncologist, İstanbul-Turkey, 2008. P555, Hepato-Gastroenterology Supplement I Volume 55; 1-386 October 2008

B44. Eren E, Coban Ş, Bektaş M, Özkan M, İdilman R, Nazlıgül Y, Bozkaya H, Yurdaydın C, Özden A, Bozdayı AM. “MBOII and NLAIV Gen Polymorphisms of Human MDM2 Gene In Patients With Hepatocellular Carcinoma” (poster).  18th World Congerss of The International Association Of surgeons, Gastroenterologists and Oncologist, İstanbul-Turkey, 2008. P 356, Hepato-Gastroenterology Supplement I Volume 55; 1-386 October 2008

B45. Kabacam G, Bektas M, Ustun Y, Soykan I. Clinical And Laboratory Features Of Patients With Significantly Elevated  serum Gastrin Levels (poster).  16thEuropean Gastroenterology Week, Vienna-Austria,  P0969, Endoscopy Suplement 18-20 October 2008

B46. Toruner M, Bektas M, Savas B, Tuzun A, Kahramanoglu E, Soykan I, Ensari A, Cetinkaya H. Differantion of Adenomatous Polyps From Non-adenomathous Polyps By Using Magnifying Chromocolonoscopy: Does Experience Really Matter? (poster).  16thEuropean Gastroenterology Week, Vienna-Austria,  P0479, Endoscopy Suplement 18-20 October 2008

B47. Bektaş M, İdilman R, Cerit T, Çınar K, Toruner M, Soykan İ, Palabıyıkoğlu M, Özkan H,  Bozkaya H, Beyler AR, Çetinkaya H, Karayalçın S, Bahar K, Örmeci N, Yurdaydın C, Dökmeci A, Özden A. “Drug-Induced Lıver Injury: (Single center, Experıence Of Seven Years)” (poster).  50th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), San Francisco, CA, 2008 October 31 – November 4; P368 Hepatology Suppl 48 (4)  October 2008

B48. Heidrich B, Wedemeyer H, Bektaş M, İdilman R, Önder O, Bozdayı AM, Zachou K, Deterding K, Raupach R, Bozkaya H, Manns PM,  Yurdaydin C.  “HBe Positive Delta Hepatitis: Virological; Biochemical And Clinical Features In A Large European Multicenter Data Base” (poster).   50th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), San Francisco, CA, 2008 October 31 – November 4; P1953, Hepatology Suppl 48 (4)  October 2008

B49. Dokmeci A, Kabaçam G, Karayalçın S, Bektas M, Palabıyıkoğlu M, Ozkan H, Ormeci N. Comparison of therapeutic effects between percutaneous ethanol injection therapy and radiofrequency ablation for hepatocellular carcinoma (poster).  5th APASL Single Topic Conference  İstanbul, 17-20 May 2009

B50. Idilman R, Seval G, Cinar K, Mizrak D, Bozkus Y, Arslan M, Bektas M, Erden E, Ozden A  The effect of dietary intervention on the long term clinical outcome of non alcoholic fatty liver disease (poster).   EASL 2009, Journal of Hepatology  371-372:A 1025 (2009)

B51. Bektas M,  Ross WA, Lee JH, Fleming JB, Guha S, Bhutani MS.   EUS-FNA for diagnosis of cystic pancreatic neuroendocrine tumors: an important cause for pancreatic cysts (poster).  American Colloge of Gastroenterology Meeting- San Diago  2009

B52. Bektas M, Lee JH,  Guha S, Ross WA, Fleming JB,  Bhutani MS.   Prevalence of extrapancreatic cysts in patients with cystic neoplasms of the pancreas (poster).  American Colloge of Gastroenterology Meeting- San Diago  2009

B53.  Sing H, Thosani N, Kapadia A, Ochi N,  Dasari CS, Bektas M,  Lee JH, Guha S, Bhutani MS.  Accurary of EUS in differentiating mucosal versus submucosal superficial esophageal lesions; A systematic review and meta-analysis (poster).  American Colloge of Gastroenterology Meeting- San Diago  2009

B54. Lee JH, Dasari CS, Bhutani MS, Ross WA, Bektas M,  Raju GS. Neuroendocrine Tumors of the Gastrointestinal Tract and  Pancreas: Diagnostic Modalities, Accuracy, and Outcomes (poster).  American Colloge of Gastroenterology Meeting- San Diago  2009

B55. Gupta V, Bektas M, Ross WA, Lee JH, Singh H, Guha S, Oruc N, Kapadia AS, Eng C, Bhutani MS.  Is There a Correlation Between Body Mass Index (BMI) and Endoscopic Ultrasound (EUS) Stage of Rectal Cancer At Initial Presentation? (poster).  DDW 2010, May 1-5, 2010: New Orleans  (S1113 )

B56. Oruc N, Bektas M, Ross WA, Lee JH, Bhutani MS.  Does Obesity Increase the Risk for Advanced-Esophageal Cancer? (poster).  DDW 2010, May 1-5, 2010: New Orleans (S1115)

B57.  Bektas M, Oruc N, Qiao W, Lee JH, Ross WA, Ajani JA, Hofstetter WL, Swisher S, Bhutani MS.  Which Technique Predicts Histopathologic Regression After Neoadjuvant Therapy for Esophageal Cancer?  (poster). DDW 2010, May 1-5, 2010: New Orleans (W1882)

B58. Raju RP, Jaganmohan S, Bektas M, Bhutani MS, Lee JH.  Prognostic Implications of High-Grade Malignant Esophageal Strictures in Esophageal Cancer (poster).   DDW 2010, May 1-5, 2010: New Orleans (S1501)

B59.  Saftoiu A, Vilmann P, Surlin V,  Fleming JB, Uthamanthil RK, Rimbas M,  Singh H, Bektas M, Bhutani MS.  Feasibility Study of EUS-NOTES® As a Novel Approach for Pancreatic Cancer Staging and Therapy: an International Collaborative Study (poster).    DDW 2010, May 1-5, 2010: New Orleans (M1443)

B60. Yakut M, Bektas M, Seven G, Kabaçam G,  Karatayli E,  Bozdayi AM, Idilman R, Yurdaydin C Characterization of the inactive HBsAg carrier state (poster).   The Liver Meeting 2010 (AASLD). P 480.

B61 Kabacam G, Yakut M, Bektas M,Cetinkaya H,Toruner M,Soykan I. “The effect of endogenoeus hypergastrinemia on lower esophageal sphincter pressure and esophageal motility” (poster).  UEGW 2010, Gut 59(3) A121

B62 Vilmann P, Bhutani MS, Saftoiu A, Bektas M, Gupta V, Singh H, Fleming JB, “Transgastric localisation  with dissection of the pancreatic tail by EUS assisted NOTES: A feasibility Study” (poster).  UEGW 2010, Endoscopy 42 A15

B63. Yakut M, Bektas M, Seven G, Kabaçam G,  Karatayli E,  Bozdayi AM, Idilman R, Yurdaydin C  with 3 years follow up (poster).  EASL 2011 Journal of Hepatology A 398 54:S61-208

B64. Ates U, Kucuk G, Cinar K, Bahadir B, Bektas M, Gollu G, Bingol- Koloğlu M: Endoscopic drainage and cystoduodenostomy procedure in a patient with a pancreatic pseudocyst (poster).  12th Annual Meeting of the British Association of Paediatric Endoscopic Surgeons and 1st ‘Inaugural’ Meeting of the European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons. 2–4 November 2011, Chelsea, London, UK

B.65. Yakut M, Keskin O, Seven G, Kabacam G, Karataylı E, Karataylı SC, Bektas M, Bozdayı AM, Idilman R, Yurdaydin C. Characterization of the inactive HBsAG carrier state with 4 years of follow-up (poster). 63rd Annual Meeting of the American-Association-for-the-Study-of-Liver-Diseases (AASLD): Boston, Nov-13, 2012 Hepatology: 2012; 56   Supplement: 1   Pages: 440A

B66. Bektas M,  İdilman R, Doğan H, Çinar K, Kekin O, Bozkaya H, Soykan I, Toruner M, Ozkan H, Çetinkaya H, Beyler AR,  Palabıyıkoğlu M,  Örmeci N,  Bahar K, Yurdaydın C,  Dökmeci A  The effect of Immmune supressive therapy on natural course of severe drug induced liver injury (poster).   APASL 2013; 1-5 June  2013, Singapure ( Poster: 1461 )

B67. Bektaş M, Seven G, Idilman R,  Üstün Y, Keskin O, Tüzün A, Yurdaydın C,  Bahar K, , Dökmeci A,  Çınar K, Soykan I. Manometric assessment of esophageal motility in patients with primary biliary cirrhosis (poster).  APASL 2013; 1-5 June  2013, Singapure ( PP: 153 )

B68. Bektas M, Tarcın O, Karaca C,  Soytürk M, Akyüz F, Cindoruk M, Alper E,  Duman D,  Karakan T,  Öztürk B,  Yeğin EG,  Çolak B, Songur Y, Kalaycı C  Plerliminary Results of EUS guided pancreatic cyst aspiration (poster). 5th European EGEUS Congress  Sep 4-6, 2013 Istanbul, TURKEY (PP:30)

B69. Bektas M, Öztürk B, Üstün Y, Karayalçın S, Dokmeci A, Keskin O, Tüzün A, Kalkan C, Ceyhan K, Çınar K, Toruner M, Bozkaya H, Beyler AR, Bahar K, Ormeci N, Palabıyıkoğlu M.  The comparative evaluation of the role of EUs and CT in the  diagnosis of solid and cystic mass of the pancreas (poster).   5th European EGEUS Congress  Sep 4-6, 2013 Istanbul, TURKEY (PP:29)

B70. Bektas M, Öztürk B, Dökmeci A, Şen S, Keskin O, Tüzün A, Kalkan Ç, Ceyhan K, Çınar K, Törüner M,  İdilman R,Soykan I, Çetinkaya H, Bozkaya H, Özkan H, Beyler AR,  Bahar K, Yurdaydın C, Örmeci N, Palabıyıkoğlu M. Clinical, laboratory, radiological and endosonographic  features  of pancreatic  cysts (poster).  5th European EGEUS Congress  Sep 4-6, 2013 Istanbul, TURKEY (PP:29)

B71. Kalkan C, Bektas M, Yüksel C, Önen S,  Kaya Cangir A, Kutlay H, Kavukçu S, Palabıyıkoğlu, M,  Okten I. The useage of EUS for tumor and lymphnode staging of esophageal cancer(poster).  5th European EGEUS Congress  Sep 4-6, 2013 Istanbul, TURKEY ( PP:6)

B72. Bektas M, Kubilay P, Karakaya F, Turan D, Tuzun A, Yurdaydin C, Soykan I  The evaluation of esophageal functions by manometry in iron deficiency anemia patients . Neurogastro 2015, June 4-6, 2015, Istanbul, Turkey, poster (42)

B.73. Bektas M, Tarcin O, Attila T, Ceyhan K, Karakaya F, Calışkan A, Yurdaydin C. Thyroid Follicular Cell Carcinoma Diagnosed with Endoscopic Ultrasound Guided Fine Needle Aspiration EGEUS 2015 – Edinburgh 11-12th November (Poster )

B.74. Bektas M, Attila T, Ceyhan k, Tarcın O, Karakaya F, Calışkan A, Yurdaydin C.  Peripancreatic Unicentric Castelman’s Disease Diagnosed with Endoscopic Ultrasound Guided Fine Needle Aspiration EGEUS 2015 – Edinburgh 11-12th November (Poster )

B.75. Bektas M, Ceyhan K, Attila T, Tarcın O, Karakaya F, Çalışkan A, Yurdaydin C. Esophageal Abscess:A Rare Condition Mimicking a Subepithelial Lesion EGEUS 2015 – Edinburgh 11-12th November (Poster )

B.76. Bektas M, Dumanlı S, Attila T, Tarcın O, Ceyhan K, Karakaya F, Calışkan A, Yurdaydın C. Factors Influencing Endoscopic Ultrasound Guided Fine Needle Aspiration Results of Gastrointestinal  Submucosal Lesions EGEUS 2015 – Edinburgh 11-12th November (Oral presentation)

B.77. Bektas M, Attila T, Tarcin O, Erdal H, Ceyhan K, Karakaya F, Calışkan A, Yurdaydın C. Endoscopic Ultrasound Guided Fine Needle Aspiration of Lymph Nodes, EGEUS 2015 – Edinburgh 11-12th November (Poster )