Kızılırmak Mh, Ufuk Üniversitesi Cd. No:8/55
(Farilya İş Merkezi 14.Kat) Çankaya/ Ankara
0505 091 60 50
0312 287 88 00
info@drmehmetbektas.com
AKADEMİK

Yönetilen Tezler

  1. “Otoimmun gastrit  zemininde gelişen tip I gastric karsinoid tümörü olan ve olmayan hastaların benzerlikleri ve farklılıkları” Tez Yöneticisi (Uz Dr Onur keskin Gastroenteroloji yan dal asistanlık tezi: 2013).
  2. “Pankreas kistlerinin klinik, laboratuvar, radyolojik ve endosnoğrafik özellikleri” Tez  Yöneticisi (Dr Bengi Öztürk; İç Hastalıkları Araştırma görevlisi uzmanlık tezi; 2013).
  3. “Kronik demir eksikliği olgularında özofagus fonksiyonlarının değerlendirilmesi” Tez  Yöneticisi (Dr. Pınar Kubilay; İç Hastalıkları Araştırma görevlisi uzmanlık tezi; 2015).
  4. Gastrointestinal sistem subepitelyal lezyonlarında  EUS- FNA sonucunu etkileyen faktörler ( Dr Serkan Dumanlı, Hastalıkları Araştırma görevlisi uzmanlık tezi; 2016).
  5. Sjogren Hastalarında özofagus fonksiyonlarının değerlendirilmesi ( Dr Pınar Arman, Hastalıkları Araştırma görevlisi uzmanlık tezi; 2016).