Kızılırmak Mh, Ufuk Üniversitesi Cd. No:8/55
(Farilya İş Merkezi 14.Kat) Çankaya/ Ankara
0505 091 60 50
0312 287 88 00
info@drmehmetbektas.com
Prof. Dr. Mehmet Bektaş’ın Kazandığı Ödüller

1 – Bektaş M, Metin O, Erkan Ö, Türkyılmaz A, İbrahimoğlu D, Nas B, Davla K, Bozdayı M, Özden A, Yurdaydın C, Aslan Ö, Uzunalimoğlu Ö, Bozkaya H. Sağlıklı Kan Donörlerinde Fenotipik-Genotipik Hemokromatozis Taraması

     18.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, (2001) Sözlü bildiri ödülü.

2 – Cengiz G, İdilman R, Çınar K, Keven K, Çoban Ş, Bektaş M, Özcan H, Ergün İ, Bahar K, Karayalçın S. Transjuguler İntrahepatik Portosistemik Şantın Renal Resistive İndeksi Üzerine Etkileri: Erken Sonuçları

     Ulusal Gastroenteroloji Haftası İstanbul, 2006. Sözlü Bildiri Ödülü.

3 – Bektas M, Idilman R, Soykan I, Soydan E, Arat M, Cinar K, Coban S, Tuzun A, Bozkaya H, Ormeci N, Ozden A. “Adjuvant Therapeutic Plasma Exchange In Liver Failure: Assesments Of Clinical And Laboratory Parameters” Journal of Clinical Gastroenterology 2008;42:517-21.

     Hepatoloji 2008 Sempozyumunda Prof. Dr. İlhan Ulagay anısına verilen araştırma ödülü.

4 – Görhen Çalışma Grubu, “Türkiye’de gastroözofageal Reflü Hastalarında Endoskopik Bulgular: Çok merkezli Prospektif Çalışma”

     Ulusal Gastroenteroloji Haftası Adana, 12-16 Kasım 2008 Sözlü Bildiri dalında Birincilik ödülü.

5 – Factors Influencing Endoscopic Ultrasound Guided Fine Needle Aspiration Results of Gastrointestinal Submucosal Lesions.

     Istanbul Endoskopik Ultrason ve İleri Endoskopi Günleri (IstEUS 2015) 10-11 Aralık 2015 (En iyi poster ödülü)