Kızılırmak Mh, Ufuk Üniversitesi Cd. No:8/55
(Farilya İş Merkezi 14.Kat) Çankaya/ Ankara
0505 091 60 50
0312 287 88 00
info@drmehmetbektas.com

Endoskopik Ultrasonografi Nedir?

Klasik olarak sindirim sistemini değerlendirmede kullanılan endoskoplar ile sadece sindirim sisteminin içini döşeyen mukoza hakkında bilgi sahibi olunur. Sindirim sisteminin duvarı veya komşu organlara ait durumlar ile ilgili olarak çok az bilgi elde edilir.

Özofagus Manometrisi

Özofagus yani yemek borusunun motor hastalıklarının tanısında kullanılan bir yöntemdir. İki ayrı manometri yöntemi vardır. İki sistem arasındaki fark: kateterlerin üstündeki basınç sensörlerinin sayısıdır.

Konvansiyonel manometri: su perfüzyonu olup 4 veya 8 sensör vardır. 50 yıldır kullanılmaktadır, ancak son zamanlarda terk edilmekte olan bir yöntemdir.

Yüksek çözünürlüklü manometri (HRM) ; Son 10 yıldır kullanılmaktadır. Burada kısa aralıklarla yerleştirilmiş 20-36 basınç sensörü vardır.

Anorektal Manometri

Anorektal kasların tonusu (hipo yada hiper fonksiyonu) ve Rektum ile anal sfinkter arasındaki koordinasyon hakkında bilgi verir. Burada hastanın subjektif rektal doluluk hissi ile objektif fonksiyonlar karşılaştırılır.

Enteroskopi Nedir?

İnce barsakları incelemede kullanılan endoskopik yöntemdir. Standart endoskopi ile ulaşılamayan ince barsak alanlarını (jejunum ve ileumı) değerlendirmek amacıyla kullanılırlar. Günümüzde tek balon veya çift enteroskop kullanılır.

Sindirim Sistemi Erken Kanserlerinin Endoskopik Tedavisi

Son yıllarda endoskopik muayane yöntemlerinin artması nedeniyle gastrointestinal sistemin kanserleri erken dönemde yakalanabilmektedir. İyi seçilmiş vakalarda endoskopik tedavi sonuçlarının cerrahi tedavilerden farksız olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmiştir.

Gastrointestinal sistemin (GİS) lenf nodu metastazı olmayan erken kanserlerinde (özofagus, mide, ince barsak, kolon ve rektum) endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR), endoskopik submukozal diseksiyon (ESD) gibi endoskopik tedavi yöntemleri kullanılır.

Endoskopik tedavi yöntemlerindeki temel amaç; minimal invaziv teknik ie organların fonksiyonlarını koruyarak kanseri ortadan kaldırmaktır. Bu yöntemler ameliyata göre daha ucuz ve daha az invaziv yöntem olup, hastanede kalış süresi ve işleme bağlı ölüm oranı çok düşüktür.

Endoskopik Mukozal Rezeksiyon Nedir?

Endoskopik mukozal rezeksiyon ( EMR): Sindirim sisteminin ilk iki tabakası yani mukoza ve muskularis mukoza da sınırlı, derine invazyon ( yayılım) potansiyeli olmayan erken kanserlerin tedavisinde kullanılır. 3. Tabakaya yani submukozaya kadar olan kısmının tamamen çıkartılmasına dayanır.

Endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR); üzerinde ülser olmayan, alınan biyopsi sonucu iyi diferansiye tip gelen ve ≤ 2 cm kanserlerin tedavisinde kullanılır.

Endositoskopi

Tanım: Endoskopik olarak invivo-mikroskobik incelemedir.Tümör hücreleri canlı olarak gösterilir. Submukozal invazyon olup olmadığını gösterir.

Endositoskopinin etkin olduğu yerler:

orofarangeal alan
Özofagus yassı hücreli epiteli
Kolon ve rectum.

Sindirim Sisteminin Erken Kanseri Ne Demek?

Sindirim sistemi duvarının yemek borusu ve rektum hariç 5 katmanı vardır.
Sindirim sisteminin ilk üç tabaka yada katmanında sınırlı ( mukoza: 1 katman , muskularis mukoza : 2. katman , submukoza: 3. katman) lenf nodu metastazı yani yayılımı olmayan kanserlere erken kanser denir.

Erken dönemde yakalanan ve lenf nodu metastazı olmayan sindirim sistemi sistemi kanserlerin endoskopik yolla tedavisi mevcuttur. Ancak burada submukoza olarak adlandırılan katmanın tutulum derecesi hastanın endoskopik tedaviye uygun olup olmadığını belirler.

Sindirim Sisteminin Erken Kanserlerinin Evrelemesi Nasıl Yapılır?

Sindirim sistemi kaynaklı erken kanser varlığı saptanan hastaların endoskopik tedaviye uygun olup olmadığının ortaya konması için evreleme yapılması gerekir.

Büyütmeli (zoom) endoskopi sistemleri nedir?

Klasik olarak sindirim sistemini değerlendirmede kullanılan endoskoplar ile sadece sindirim sisteminin içini döşeyen mukoza hakkında bilgi sahibi olunur. Sindirim sisteminin duvarı veya komşu organlara ait durumlar ile ilgili olarak çok az bilgi elde edilir.