Kızılırmak Mh, Ufuk Üniversitesi Cd. No:8/55
(Farilya İş Merkezi 14.Kat) Çankaya/ Ankara
0505 091 60 50
0312 287 88 00
info@drmehmetbektas.com

Category: Tedaviler

Büyütmeli (zoom) endoskopi sistemleri nedir?

Klasik olarak sindirim sistemini değerlendirmede kullanılan endoskoplar ile sadece sindirim sisteminin içini döşeyen mukoza hakkında bilgi sahibi olunur. Sindirim sisteminin duvarı veya komşu organlara ait durumlar ile ilgili olarak çok az bilgi elde edilir.

PH metre

Anorektal kasların tonusu (hipo yada hiper fonksiyonu) ve Rektum ile anal sfinkter arasındaki koordinasyon hakkında bilgi verir. Burada hastanın subjektif rektal doluluk hissi ile objektif fonksiyonlar karşılaştırılır.

ENDOSKOPİK SUBMUKOZAL DİSEKSİYON

Endoskopik mukozal rezeksiyon ( EMR): Sindirim sisteminin ilk iki tabakası yani mukoza ve muskularis mukoza da sınırlı, derine invazyon ( yayılım) potansiyeli olmayan erken kanserlerin tedavisinde kullanılır. 3. Tabakaya yani submukozaya kadar olan kısmının tamamen çıkartılmasına dayanır.

Endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR); üzerinde ülser olmayan, alınan biyopsi sonucu iyi diferansiye tip gelen ve ≤ 2 cm kanserlerin tedavisinde kullanılır.

Pankreas Kanseri

Özofagus yani yemek borusunun motor hastalıklarının tanısında kullanılan bir yöntemdir. İki ayrı manometri yöntemi vardır. İki sistem arasındaki fark: kateterlerin üstündeki basınç sensörlerinin sayısıdır.

Konvansiyonel manometri: su perfüzyonu olup 4 veya 8 sensör vardır. 50 yıldır kullanılmaktadır, ancak son zamanlarda terk edilmekte olan bir yöntemdir.

Yüksek çözünürlüklü manometri (HRM) ; Son 10 yıldır kullanılmaktadır. Burada kısa aralıklarla yerleştirilmiş 20-36 basınç sensörü vardır.